RomânaРусский

mun. Chisinau, Durlesti, str. T. Vladimirescu 62/1

tel. 022 74 25 81
fax. 022 74 38 88

 • RĂŞINI EPOXIDICE

  RĂŞINI EPOXIDICE, ÎNTĂRITORI, PLASTIFICATORI. SISTEME EPOXIDICE.

 • VOPSELE DISPERSIVE

  AMORSE şi VOPSELE DISPERSIVE STIREN-ACRILICE

 • PROTECȚIE ANTICOROZIVA

  GRUNDURI, VOPSELE ŞI SISTEME DESTINATE PROTECŢIEI ANTICOROZIVE A RECIPIENTELOR ŞI CONSTRUCŢIILOR DIN METAL, INCLUSIV PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ.

 • Antigel

  Antigel -65°C și Antigel -30°C

 • Descriere romana
 • pardosele
 • Sisteme epoxidice
 • Antigel
 

Antigel -65°C

Denumire produs: Antigel  –65 °C

Domeniu de utilizare: În sisteme termice casnice sau industriale.

Proprietăți produs: În sistemele cu agenți termici obișnuiți curgerea este turbionară, curgerea soluției Antigel -65, aditivată termodinamic, este perfect liniară în țevi și echipamente, chiar și în diluție, fenomen care duce la:

 • reducerea gradului de frecare cu 45-50%
 • creșterea transferului termic cu până la 25% și, implicit, la reducerea costurilor de energie sau combustibil
 • produsul are efect floculant imediat, adună imporitpțile și le strînge în filtru
 • efect anticoroziv, împiedică depunerea compușilor de calcar și magneziu
 • efect antialgă
 • durabilitate
 • produs ecologic

Caracteristici produs:

Caracteristici

Condiţii de admisibilitate pentru soluție  antiîngheț (antigel -65)

1. Aspectul

Masă lichidă transparentă omogenă, fără incluziuni străine

2. Culoarea

Transparent sau poate varia în funcție de colo-ranții adăugați

3. Densitatea, kg/l

de la 1000 pînă la 1150

4. Рн

6,5-10,0

5. Punctul de fierbere, °C, minimum

100

7. Temperatura de începere a cristalizării, °C, maximum

-65

 

Se prepară conform grilei de diluție de mai jos:

Antigel (volum)

Apă (volum)

Punct de congelare

1

-

-65°C

2

1

-37°C

1

1

-23°C

1

2

-18°C

 

Identificarea pericolelor:

Clasificarea substanţei sau amestecului

Clasificare în conformitate cu Directiva 67/548/EEC (DSD)

Xn: R22 - Nociv dacă este înghiţit

 

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) Neclasificat

Elemente de etichetare

Fraze S:

S2 - Nu ţineţi la îndemâna copiilor

S7 - Ţineţi recipientul bine închis

S16 - Ţineţi departe de surse de aprindere

S25 - Evitaţi contactul cu ochii

S46 - În caz de înghiţire, cereţi imediat ajutorul medicului şi prezentaţi acest recipient sau eticheta

 

Conţine: monoetilenglicol

 

Precauţii Răspuns: Cereţi îngrijie medicală dacă nu vă simţiţi bine.

DACĂ ESTE ÎNGHIŢIT: Sunaţi un CENTRU de OTRĂVURI sau un medic dacă vă simţiţi rău.

 

Depozitare: nu se aplică

 

Înlăturare: nu se aplică

Elemente de etichetare suplimentare: nu se aplică

 

Cerinţe speciale de ambalare

 

Recipientele trebuie echipate cu încuietoare împotriva deschiderii de către copii: nu se aplică

 

Avertizare de pericol la atingere: nu se aplică

 

Măsuri de protecţie: Îmbrăcaţi echipament de protecţie adecvat (vezi secţiunea 8). Nu inhalaţi vaporii. Nu ingeraţi. Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau hainele. Păstraţi în recipientul original sau într-unul aprobat, făcut dintr-un material compatibil, bine închis atunci când nu este folosit. Recipientele goale păstrează reziduuri şi pot fi periculoase. Nu reutilizaţi recipientul.

Depozitarea: Depozitaţi în concordanţă cu regulamentele locale. Depozitaţi în recipientul original protejat de lumina directă a soarelui într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi secţiunea 10) şi mâncare şi băutură. Menţineţi recipientul bine închis şi sigilat până îl folosiţi din nou. Recipientele care au fost deschise trebuie resigilate la loc şi ţinute în poziţie dreaptă pentru a preveni vărsarea. Nu depozitaţi în recipiente fără etichetă. Folosiţi locaţii potrivite pentru a evita contaminarea mediului. Temperatură de depozitare: 0 - 50°C

Ambalare: Produsul este ambalat în bidoane de 10 kg. La cerere produsul poate fi ambalat și livrat în containere IBS 1000 lit..

 

Promotie: Antigel -65°C

Informații utile

 

Contacte

 

Anticor S.A.
mun. Chisinau, Durlesti,
str. T. Vladimirescu 62/1

tel. 022 74 25 81
fax. 022 74 38 88